NewKon service
Altid on-line – på alle mærker!!
Service og support spiller en vigtig rolle i alle faser af samarbejdet med NewKon. Vi har mange års erfaring som servicepartner på en lang række dokumenthåndteringsløsninger og er ofte ansvarlige for service på hele dokumentplatformen – uafhængigt af fabrikater og leverandører.
Som en naturlig del af et produkts livscyklus yder vi i samarbejde med udvalgte service partnere dagligt landsdækkende service på alle mærker.


Tryghed & tillid
Et tæt og fleksibelt kundesamarbejde er det naturligste i verden!
NewKon’s servicekoncept er opbygget omkring kundetilfredshed og servicekvalitet. Dette betyder at vores serviceydelser er særdeles fleksible og kan tilpasses dine ønsker og behov.
Det er naturligvis vigtigt, at vores serviceafdeling præcist kender dine forventninger, og at nødvendige tilpasninger i samarbejdet foretages hurtigt og fleksibelt. Vore servicemedarbejdere deltager derfor gerne i statusmøder, hvor kvaliteten af service og eventuelle nye service behov og justeringer kan drøftes.
 
 

En målrettet og effektiv serviceindsats
Hos NewKon bliver alle fejlmeldinger screenet af en tekniker, hvilket betyder, at alle kald nøje analyseres, hvorefter det vurderes, hvilke fejl der evt. kan afhjælpes over telefonen og hvilke der kræver besøg af en tekniker.

Forebyggende service
Grundig gennemgang af udstyret og evt. justering
Hos NewKon er forebyggende service et vigtigt parameter for opnåelse af den bedst mulige driftsikkerhed og kvalitet på udstyret.
Ved forebyggende servicebesøg udskiftes en række forud definerede slid-dele, maskinen rengøres og justeringer foretages.
 Planlægning af serviceintervaller sker i overensstemmelse med udstyrets specifikationer og sikrer endvidere at alle forebyggende servicebesøg overholdes.

Klargøring/levering
Alle maskiner klargøres, og omfatter fuld konfiguration i henhold til kundens ønsker og inkluderer en række tests, der skal sikre en problemfri ibrugtagning hos vore kunder. For netværksopkoblet udstyr klargøres produkterne jf. kundens krav til f.eks. programmering af netværks adresser. Disse oplysninger indhentes som en del af planlægningsfasen i form af et ”IT-status” skema, som udleveres allerede ved aftalens indgåelse.