Miljø - NewKon tager aktivt del i miljøbeskyttelse

NewKon tror på, at alle må tage aktiv del i at beskytte vort miljø og de naturskabte ressourcer. Derfor vil vi med en aktiv miljøledelse arbejde for at værne om miljøet, medarbejdernes, kundernes og vore naboers helbred og sikkerhed.

For at nå disse mål vil vi:

• Når det er muligt, vælge produkter som er miljøvenlige, hvor leverandøren har en høj grad af miljøansvar. Gennem en aktiv indsats  påvirke vores leverandører til at udvikle miljøskånsomme produkter.

• Kontinuerligt udvikle miljøvenlige arbejdsmetoder for at forbedre og reducere brugen af ressourcer og energi, herunder minimere spild og forurening.

• Gennem genanvendelse og lovlig bortskaffelse af maskiner og forbrugsstoffer beskytte miljøet og optimere ressource­udnyttelsen.

• Til stadighed sikre, at alle medarbejdere udfører arbejdsprocesser på en miljø- og kvalitetsmæssig ansvarlig måde, som fuldt ud lever op til gældende lovgivningskrav.

• Kontinuerligt arbejde på at revidere vor miljø- og kvalitetspolitik og føre en troværdig kommunikation med kunder, medarbejdere, leverandører og samfundet.

Miljø - energibesparelse, stop for forurening,
genbrug og bevarelse af ressourcer


Vugge til grav princippet danner grundlag for indsamling og det videre genbrug og genforarbejdning af maskiner og maskindele, forbrugsstoffer, papir og emballage. Målet er at værne om naturskabte ressourcer ved at minimere spild og tab.

Vore medarbejdere arbejder med en effektiv styring og miljøbevågenhed omkring separering af affald og maskinemballage.
Maskinerne leveres således hos vores kunder uden emballage.

Alle de hardware leverandører, NewKon udvælger til at samarbejde med, skal være tilsluttet EL-retur ordningen i henhold til WEEE regulativet.